Jeugdleden

Voor jou als beginnend vogelliefhebber heeft Volièrevereniging Onze Vogels en de NBvV veel te bieden,
want jeugdleden hebben een streepje voor bij ons!

We kennen het jeugdlidmaatschap (6 t/m 16 jaar) en daarvoor geldt onder meer dat:

  • Je minder contributie betaald;
  • Je mee kan doen aan de speciale jeugdactiviteiten die worden georganiseerd in District Groningen;
  • Je in een speciale jeugdklasse op de districts- en bondskampioenschappen mee kunt doen;
  • Op onze onderlinge tentoonstelling heeft een jeuglid ook meerdere voordelen;
  • De vereniging er alles aan doet om je met raad en daad terzijde te staan als dat nodig is.

Jaarlijks wordt er in District Groningen een Jeugd ontmoetingsdag georganiseerd.